e TF app - 1 app

Nous avons trouvé 1 app en rapport avec e TF.

Page: 1

  • Tu Dien Anh Viet Offline TFlat - Từ điển Anh Việt 5.0

    Từ điển TFLAT có phát âm, dùng OFFLINE, có chức năng dịch văn bản Anh Việt, Việt Anh. Hơn 400.000 từ Anh Việt, 150.000 từ Việt Anh, phát âm giọng Mỹ chuẩn, sử dụng OFFLINE (không cần có mạng Internet). Đặc biệt phần mềm cho phép bạn tra chéo bất kỳ từ tiếng Anh nào trong phần mềm chỉ bằng 1 cú click. Từ điển còn bao gồm: Tích hợp chức năng nhắc nhở học từ
    Download

Page: 1