VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV version 1.0

VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV
 • Catégorie: Shopping, Musique,
 • Titre: VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV
 • Version: 1.0
 • Taille du fichier: 17.45 MB
 • Date de sortie: 2015-06-06T00:04:29Z
 • Développeur: Ho Van Dai
 • Évaluation: 4+
 • Licence: 4,49 €
qr code
Scanner ce code
Configuration requise: VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV 1.0 est compatible avec iPadProCellular-iPadProCellular, iPad73-iPad73, iPodTouchFourthGen-iPodTouchFourthGen, iPhone5c-iPhone5c, iPad72-iPad72, iPadAir-iPadAir, iPadMini4-iPadMini4, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPad612-iPad612, iPad23G-iPad23G, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPhone5-iPhone5, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPhone6-iPhone6, iPad611-iPad611, iPad71-iPad71, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPhone4-iPhone4, iPadAir2-iPadAir2, iPadPro97-iPadPro97, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPhone6s-iPhone6s, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPadPro-iPadPro, iPadMini3-iPadMini3, iPadMini4G-iPadMini4G, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPadMini-iPadMini, iPhone8-iPhone8, iPhoneSE-iPhoneSE, iPad74-iPad74, iPhone5s-iPhone5s, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPhone7-iPhone7, iPhone4S-iPhone4S, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPhone3GS-iPhone-3GS, iPhoneX-iPhoneX, iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPhone7Plus-iPhone7Plus. Android et Windows Phone sont pris en charge pour accéder à cette page via flatforms.
Astuce: Accédez à cette page via QR application de numérisation de code sur vos smartphones.

Share VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV ^^

Télécharger maintenant

Capture d'écran de l'application


 • download VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV apps 0
 • download VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV apps 1
 • download VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV apps 2
 • download VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV apps 3
 • download VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV apps 4

Plus d'informations sur VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV version 1.0

Tính năng:

- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke 7 số Airang
- Tra cứu bài hát theo đầu karaoke 5 số Airang
- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke 6 số California
- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke MusicCore
- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke ViTek
- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke Sơn Ca
- Tra cứu bái hát theo đầu karaoke Việt KTV

Đặc biệt ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm nhanh bài hát thông qua các từ khoá tìm kiếm:

+ Tìm nhanh theo kí tự đầu mỗi từ trong tên bài hát
+ Tìm theo tên đầy đủ
+ Tìm theo lời mở đầu
+ Tìm theo mã số
+ Tìm theo tác giả hoặc ca sĩ

Việt Nam Karaoke - Ứng dụng Tra cứu bài hát Karaoke dành cho người Việt.

P/S: Chế độ backup online danh sách yêu thích đang được cập nhật.

Télécharger maintenant

Laissez un commentaire

Tag: VNKaraoke Pro - Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV , VNKaraoke Pro , Tra cứu mã số karaoke 7, 6, 5 số Arirang, MusicCore, ViTek, Sơn Ca, Việt KTV