Inwestor mobile version 1.2.4

Inwestor mobile
 • Catégorie: Finance,
 • Titre: Inwestor mobile
 • Version: 1.2.4
 • Taille du fichier: 13.12 MB
 • Date de sortie: 2015-07-06T13:37:27Z
 • Développeur: Bank Zachodni WBK
 • Évaluation: 4+
 • Licence: Gratuit
qr code
Scanner ce code
Configuration requise: Inwestor mobile 1.2.4 est compatible avec iPhone8Plus-iPhone8Plus, iPhone5-iPhone5, iPad23G-iPad23G, iPadPro-iPadPro, iPad2Wifi-iPad2Wifi, iPhone5c-iPhone5c, iPadAirCellular-iPadAirCellular, iPad74-iPad74, iPadMini-iPadMini, iPhone8-iPhone8, iPad73-iPad73, iPadProCellular-iPadProCellular, iPhone6s-iPhone6s, iPodTouchFifthGen-iPodTouchFifthGen, iPadMiniRetinaCellular-iPadMiniRetinaCellular, iPadPro97-iPadPro97, iPadThirdGen-iPadThirdGen, iPad612-iPad612, iPad71-iPad71, iPhone6sPlus-iPhone6sPlus, iPhone4S-iPhone4S, iPadMini3-iPadMini3, iPad72-iPad72, iPhone6-iPhone6, iPadMini4Cellular-iPadMini4Cellular, iPad611-iPad611, iPadPro97Cellular-iPadPro97Cellular, iPadFourthGen4G-iPadFourthGen4G, iPadMini4-iPadMini4, iPadAir-iPadAir, iPadMiniRetina-iPadMiniRetina, iPhone7-iPhone7, iPhone6Plus-iPhone6Plus, iPodTouchSixthGen-iPodTouchSixthGen, iPadFourthGen-iPadFourthGen, iPhoneSE-iPhoneSE, iPadMini3Cellular-iPadMini3Cellular, iPhoneX-iPhoneX, iPhone4-iPhone4, iPadThirdGen4G-iPadThirdGen4G, iPadMini4G-iPadMini4G, iPhone7Plus-iPhone7Plus, iPadAir2-iPadAir2, iPadAir2Cellular-iPadAir2Cellular, iPhone5s-iPhone5s. Android et Windows Phone sont pris en charge pour accéder à cette page via flatforms.
Astuce: Accédez à cette page via QR application de numérisation de code sur vos smartphones.

Share Inwestor mobile ^^

Télécharger maintenant

Capture d'écran de l'application


 • download Inwestor mobile apps 0
 • download Inwestor mobile apps 1
 • download Inwestor mobile apps 2
 • download Inwestor mobile apps 3

Plus d'informations sur Inwestor mobile version 1.2.4

Aplikacja Inwestor mobile umożliwia łatwy i wygodny dostęp do usług Domu Maklerskiego BZ WBK.
Jeżeli jesteś klientem DM BZ WBK z aktywnym dostępem do usług internetowych, skorzystaj z aplikacji już teraz, bez żadnych formalności.
W przeciwnym przypadku pobierz aplikację i zapoznaj się z działaniem w wersji DEMO.

Funkcje aplikacji:
1. Notowania:
- obserwacja notowań w czasie rzeczywistym w postaci kafelków lub tabeli,
- personalizacja list instrumentów i synchronizacja listy użytkownika z serwisem Inwestor online,
- wywołanie ekranu zlecenia bezpośrednio z notowań.

2. Zlecenia:
- składanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń,
- złożenie zlecenia prostego lub z dodatkowymi parametrami,
- obserwacja na ekranie nowego zlecenia aktualnych ofert i transakcji, wykresu lub depesz PAP dla wybranego instrumentu,
- korzystanie z wybranych wskaźników AT,
- przeglądanie szczegółów zleceń oraz zrealizowanych transakcji.

3. Portfel:
- przeglądanie salda rachunku inwestycyjnego,
- prezentacja instrumentów w postaci kafelków lub tabeli z wykresem kołowym,
- wywołanie ekranu zlecenia bezpośrednio z widoku rachunku instrumentów.

4. Rynki:
- prezentacja akcji o największych wzrostach, spadkach oraz obrotach podczas bieżącej sesji,
- prezentacja statystyki sesji.

5. News:
- przeglądanie depesz PAP oraz ESPI,
- definiowanie alertów PUSH lub SMS synchronizowanych z serwisem Inwestor online.

6. Ustawienia:
- rejestrowanie urządzenia w celu otrzymywania alertów PUSH,
- zmiana kodu PIN.

Aplikacja dostępna jest w wersji polskiej (dla urządzeń z domyślnie wybranym j. pol.) i angielskiej. (dla pozostałych urządzeń).

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.dmbzwbk.pl/www.dmbzwbk.pl/mobileshowroom
Rachunek w DM BZ WBK otworzysz bez wychodzenia z domu. Wejdź na >> www.dmbzwbk.pl/mikrosite/otworz-rachunek/otworz-rachunek.html

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A.
Dom Maklerski BZ WBK informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe, produktach i usługach Domu Maklerskiego BZ WBK, a także informacji o opłatach i prowizjach szukaj na stronie internetowej dmbzwbk.pl.

---------

Inwestor mobile application provides an easy and convenient access to services of Dom Maklerski BZ WBK.
If you are a client of DM BZ WBK with active access to Internet services, use the application right now, without any formality.
Otherwise, download the application and see the action in the DEMO version.

Features:
1. Quotations:
- Real-time quotes in the form of tiles or a table,
- Personalized watchlists and a single one synced with Inwestor online,
- Call the trade screen directly from a watchlist.

2. Trades:
- Place, modify and cancel your orders,
- Place a simple order or with additional parameters,
- Quotes, trades, chart or PAP messages directly on a new order screen,
- Selected AT indicators,
- Detailed view of orders and trades.

3. Portfolio:
- Investment account balances,
- Tiles or table with a pie chart view,
- Call the trade screen directly from the portfolio.

4. Markets:
- Top gainers and losers along with most traded instruments,
- Session statistics.

5. News:
- PAP & ESPI messages,
- Set up PUSH or SMS alerts synced with Inwestor online.

6. Settings:
- Set up a device to receive price alerts PUSH notifications,
- Change your PIN.

For more information, please visit: www.dmbzwbk.pl//www.dmbzwbk.pl/mobileshowroom.

Dom Maklerski BZ WBK is a separate organizational unit of Bank Zachodni WBK S.A.
Dom Maklerski BZ WBK informs that the investment of funds in financial instruments involves risks. Information about the risks associated with investing in financial instruments, products and services provided by Dom Maklerski BZ WBK, as well as information about fees and commissions can be found at the www.dmbzwbk.pl website.

Télécharger maintenant

Laissez un commentaire

Tag: Inwestor mobile , Inwestor mobile