Health & Fitness apps - 546 apps

Nous avons trouvé 546 apps en rapport avec Health & Fitness.

Page: 5.....

 • באלאנס קלאב 1.2.3

  חדש! מהיום כל הקשר עם מועדון הספורט והסטודיו שלך אצלך בטלפון החכם! כל מה שצריך לרישום מראש לשעורי סטודיו, ספינינג, פילאטיס, מחול ועוד. שיריון מקום בשעורים עמוסים, סימון השעורים המועדפים, הצגת השעורים של המדריך המועדף עליך. אין צורך יותר להמתין לפקידת הקבלה במועדון כדי לבצע את הפעולות הקשורות למנוי שלך. הרשמה לשעורים (ספינינג, פילאטיס, סטודיו, חוגים...), תזכורות לאימונים ביומן, מצב המנוי, בקשה להקפאת המנוי, כתיבת פניה ישירה למועדון, הצגת מערכת השעורים במועדון, הצגת פרטי המדריכים, ניווט
  Download
 • 7 Minute Pushup and Pull Up Perfection Workout for a Muscular Back 1.0.1

  Based on the scientific 7 minute workout template Pushup and Pull Up Perfection focuses on bringing the most quick and effective workout program to strengthen, tone, and shape your entire upper body. We’ll be burning tons of calories and fat along the way as well! In Pushup and Pull Up Perfection we’ll be performing a scientifically proven workout template that uses exercises like: Several pushup variations Several pull up variations
  Download
 • 7 Minute Intense Cardio Workout for Losing Body Fat Through Aerobics 1.0.1

  Based on the scientific 7 minute workout template Intense Cardio focuses on bringing the most quick and effective workout program to gain great cardiovascular strength and endurance. We’ll be burning tons of calories and fat along the way as well! In Intense Cardio we’ll be performing a scientifically proven workout template that uses exercises like: High Knees Burpees Mountain Climbers Squat Jumps Every exercise is accompanied by a
  Download
 • DreamWaves 1.0

  Combining high quality nature recordings with the power of Binaural Beats, use for ambience, meditation, yoga, relaxation, enhanced creativity, focus while studying and sleep. Audio includes Cape Cod Surf Manoa Waterfall Hawaii, Nu'uanu Brook Hawaii Rain Fall Hawaii All audio professionally recorded at a high bit rate specifically for this app, minimum 15 minute loops. Virtually no distractions such as birds, pops, and other noises. Features: Sleep Timer Auto Mode gradually transition from one wave to
  Download
 • 7 Minute Awesome Arms Workout to Tone Flabby Arms 1.0.1

  Based on the scientific 7 minute workout template Awesome Arms focuses on bringing the most quick and effective workout program to strengthen, tone, and shape your arms. We’ll be burning tons of calories and fat along the way as well! In Awesome Arms we’ll be performing a scientifically proven workout template that uses exercises like: Chinups Pullups Dips Curls Multiple Pushup Variations Every exercise is accompanied
  Download
 • Doctor Babee 1.0.1

  Tiêm chủng và các thông tin hữu ích, vì môt tương lai tốt đẹp hơn. Hơn 12 loại vaccine và thời gian cần tiêm cho bé theo bộ y tế. Được biểu diễn bằng hình ảnh sinh động gần gũi. ... Bạn thường xuyên quên sổ tiêm chủng khi đưa bé yêu đi tiêm? Con của bạn có nhiều sổ tiêm chủng khác nhau khi tiêm tại các địa điểm khác nhau? Bạn đã đánh mất
  Download
 • Gluten Free Guide - The Diet Guide To Treat Celiac Disease! 1.0

  Highlight Feature of Gluten Free Guide: Best Gluten Free Articles. Gluten Free Living Secrets Ebook (Value:37$). Gluten Free Gallery. Share Gluten Free Articles via Email. And Here's what you'll discover in Gluten Free Living Secrets Ebook(PDF): What foods you should focus on when first switching to a gluten free diet The 9 grains that are safe and gluten free The truth about
  Download
 • Secours Reflex PRO 2.1.2

  Secours Reflex PRO vous permet de trouver rapidement la réponse grâce à de nombreux calculateurs et fiches réflexes. Destinée aux secouristes, équipiers secouristes et chefs d'équipes formés et basée sur les référentiels nationaux de secourisme, cette application vous propose d'avoir toujours avec vous, dans votre poche, votre trousse de secours numérique : Calcul de l'autonomie de vos bouteilles d'oxygène Calcul du RIS et dimensionnement de vos postes de secours (DPS)
  Download
 • BT Swatch 1.6

  此应用主要用于阿尔法智能手表(也与BLE外设支持BLE距离感应和丢失查找) 这个版本包括以下功能。 启动/停止智能手表警报 能够设置3级距离感应 断开智能手表连接时警报 报警和振动对近距传感应的设置
  Download
 • Coconut Oil Guide - All About Coconut Oil For Your Hair and Healthy! 1.0

  Find out the health benefits of coconut oil today! Find out how coconut oil can, cure common illnesses saving you hundreds in doctors’ fees, help you lose weight without losing the great taste of your favorite foods and much, much more! Coconut oil has long been held in high repute by natural health specialists and doctors from a massively diverse range of countries. Western medicine has been slow to catch on to the health benefits of
  Download
 • WomanLog S Calendrier 1.2

  WomanLog S est un nouveau calendrier menstruel et de fertilité pour les femmes conçu par les développeurs de WomanLog. Sa fonctionnalité est similaire au calendrier WomanLog classique, mais il a un design différent. Langues d'interface d'utilisateur: English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Dansk, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski, Svenska, Suomi, Čeština, Русский, 日本語, 简体中文, 繁體中文, 한국어 , العربية, Українська, Türkçe, Ελληνικά, עִבְרִית, ภาษาไทย, Hindi Principales caractéristiques: Cycle menstruel et période de fertilité Prévision d'ovulation et de fertilité
  Download
 • Ma Grossesse Sans Stress 2.0

  L’application indispensable pour adapter votre alimentation pendant votre grossesse ! Tous les aliments interdits, autorisés ou conseillés pendant votre grossesse en 1 clic avec le moteur de recherche ! Plus de 1500 aliments ; possibilité de recherche par type d'aliments (viandes, poissons, fromages, fruits, légumes, plantes, condiments, boissons…) ; possibilité d'adapter les résultats si vous êtes déjà immunisée contre la toxoplasmose. Des fiches indispensables pour tout connaître sur la nutrition des femmes enceintes : le top
  Download
 • Boost Sex Drive Hypnosis 3.11

  Le contenu de cette application est uniquement disponible en anglais ◉ Overcome the feelings blocking your libido after listening daily for just 1–3 weeks ◉ Change your mindset through subconscious thoughts to improve your sex drive ◉ Enjoy a freer, more relaxed, and joyful sex life by letting go of the past TRAIN YOUR MIND TO IMPROVE YOUR SEX DRIVE THROUGH HYPNOSIS You want and deserve a more powerful libido that will bring you a
  Download
 • MRAS 1.0

  Mamta Abhiyaan, a massive historical and ambitious effort to reduce mother and child deaths (IMR, MMR) and reduce TFR in the state of Madhya Pradesh, India, focuses on 12 simple life saving practices and increasing those behaviors in the population. Mamta Rath is the vehicle of this ambitious Mamta Abhiyaan. Mamta Rath is not just communication outreach. Mamta Rath is community mobilization and dialogic communica tion linked to services. The charkha was the symbol of
  Download
 • Heart Rate Monitor - Track Your Health 1.0

  MONITOR YOUR HEART RATE Heart Rate Monitor lets you measure your heart rate using only your iPhone. Keep track of your heart rate anywhere at the gym, at work, or at home. Simply cover the rear camera and LED with your finger tip to accurately measure your pulse quickly and easily! Improve your workouts and overall health by saving and tracking your heart rate readings. FEATURES • Heart Rate measurement • Real time photoplethysmographic
  Download
 • Paleo Diet Guide - Have a Fit & Healthy with Paleo Diet! 1.0

  Highlight Feature of Paleo Diet Guide: Best Paleo Diet Guide Articles. Paleo BluePrint Ebook (Value:37$). Paleo Diet Gallery. Share Paleo Diet Guide Articles via Email. And Here's what you'll discover in Paleo BluePrint Ebook: What is the Paleo Diet? Benefits of the Paleo Diet Diet Basics Tips for the Paleo Lifestyle Paleo Friendly Dessert Conclusion
  Download
 • Calendrier Menstruel (Women Calendar) 1.0

  Le calendrier menstruel "Women Calendar" vous permet de garder trace de toutes les informations liées à votre cycle menstruel. Une application très facile à utiliser avec plein de fonctionnalités intéressantes. L'application vous permet d'enregistrer les résultats de vos tests de grossesse ou d'ovulation, la prise de pilules, les relations sexuelles, la température...etc, ainsi que les dates de vos cycles et de prédire avec précision les dates des prochaines menstruations et d'ovulation. L'application supporte actuellement 3 langues
  Download
 • Biofeedback de cohérence cardiaque : Le Jardin 1.3.0

  Améliorez votre équilibre physique et psychologique par le biofeedback de cohérence cardiaque et découvrez une technologie brevetée par le CHRU de Lille, innovante et ludique : captation du signal cardiaque par la caméra, jeux interactifs dirigés par votre paramètre physiologique. CAPTATION DU SIGNAL CARDIAQUE PAR LA CAMERA DU SMARTPHONE Vous allez positionner votre doigt – de préférence l’index – sur la caméra de votre smartphone. En effet, à chacun de vos battements cardiaques, un flux pulsé
  Download
 • Exercice Fitness - Programme Sport Homme et Femme / Aerobie / Culturisme 1.0.4

  Court mais intense formation du circuit qui ne nécessite pas de matériel
  Download
 • RelaxBook Birds - Sleep sounds for you to relax with tropical birds and canaries 1.0.19

  RelaxBook is a set of apps for stress relief with realistc sounds. RelaxBook Birds is an app for relaxing and sleep assistance with timer including tropical birds and canaries. Very good also for canaries training. Intuitive interface. Select one theme from the left or the right options by tapping it. Set the sleep timer. Tap start to begin. Effective and rapid stress relief for relaxation and focus. Great for insomnia.
  Download

Page: 5.....